Khu vực TPHCM: Đỉnh triều đạt báo động 1 vào mồng 1 Tết

Những ngày cận Tết Nguyên Đán đỉnh triều tại các trạm có xu hướng lên chậm và dự báo khả năng đạt báo động 1 vào ngày mồng 1 Tết.

Mực nước tại các trạm ngày 07/02/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.12

12.30

1.12

0.30

-1.54

8.00

0.44

19.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.08

14.00

Ct

Ct

-1.74

7.00

0.40

18.00

Hôm nay đỉnh triều tại các trạm chủ yếu vẫn đang ở dưới mức báo động 1, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền dao động từ 1.08 – 1.12 mét, và đã có hiện tượng chuyển triều trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè. Buổi sáng là lúc đỉnh triều xuống cực thấp tại tất cả các trạm.

Những ngày cận Tết Nguyên Đán thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến nắng nóng và triều cường bắt đầu biến đổi nhẹ, ngày 09/02 (tức ngày 29 Tết) đỉnh triều đạt xấp xỉ báo động 1, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1.28 mét lúc 2 giờ và 14 giờ 30, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1.26 mét lúc 1 giờ sáng và 1.24 lúc 16 giờ.

Đỉnh triều cao nhất dự báo đạt và vượt báo động 1 ở các trạm xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều ngày 10/02 tức mồng 1 Tết, tại trạm Phú An đỉnh triều cao nhất khả năng đạt 1.36 mét xuất hiện lúc 2 giờ 30 và 1.34 mét lúc 15 giờ 30; tại trạm Nhà Bè đạt 1.34 mét lúc 2 giờ và 1.30 mét lúc 17 giờ.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

08/02

1.22

13.30

1.20

1.00

-1.64

9.00

0.38

20.00

1.62

15/12

1.62

15/12

09/02

1.28

14.30

1.28

2.00

-1.70

10.00

0.32

21.00

10/02

1.34

15.30

1.36

2.30

-1.68

11.00

0.20

22.30

Nhà Bè

08/02

1.16

15.00

1.18

0.00

-1.84

8.00

0.34

19.00

1.60

15/12

1.60

15/12

09/02

1.24

16.00

1.26

1.00

-1.88

9.00

0.26

20.00

10/02

1.30

17.00

1.34

2.00

-1.84

10.00

0.15

21.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN