Đỉnh triều xuống và dao động quanh mức 1 mét

Thứ Năm, ngày 27/06/2013 19:00 PM (GMT+7)

Mực nước sông trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh sau khi đạt đỉnh ngày hôm qua sẽ xuống nhanh trong ngày mai và sau đó dao động quanh mức 1 mét.

  

Mực nước tại các trạm ngày 27/06/2013:

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.13

7.30

1.18

19.00

-2.00

2.00

-0.14

13.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.09

7.00

1.15

18.00

-2.34

1.00

-0.32

12.30

Sau khi đạt đỉnh cao nhất trong tháng 6, với mức 1.22 mét tại Phú An và 1.15 mét tại Nhà Bè trong ngày hôm qua, 26/6, sang ngày hôm nay, đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo sẽ giảm xuống còn 1.18 mét lúc 19 giờ, lúc 7 giờ 30 đỉnh triều là 1.13 mét, sáng sớm là lúc đỉnh triều tại trạm này xuống thấp dưới mực nước biển là 2 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 7 giờ đỉnh triều là 1.09 mét, lúc 18 giờ là 1.15 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này lúc 1 giờ dưới mực nước biển là 2.34 mét.

Những ngày cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền xuống nhanh, sau đó ít biến đổi và giữ ở mức quanh 1 mét. Sáng sớm là khoảng thời gian đỉnh triều xuống thấp dưới mực nước biển, sau đó lên lại, đến đêm mực nước đỉnh triều phổ biến từ 0.5 đến 1.12 mét. Không có khả năng gây ngập úng.
Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 28 đến 30/6 đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào khoảng thời gian buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ và dao động mức 1.10 – 1.12 mét, sáng sớm đỉnh triều xuống dưới mực nước biển từ 1.61 – 1.91 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất cũng xuất hiện vào buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ các ngày từ 28 đến 30/6, mực nước dao động 1.06 – 1.08 mét, mực nước thấp dưới mực nước biển từ 1.80 – 2.20 mét vào sáng sớm.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 28/06 đến ngày 30/06/2013:

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

28/6

1.10

8.30

0.99

20.00

-1.91

3.00

-0.21

14.30

1.62

15/12

1.22

26/6

29/6

1.12

9.00

0.79

21.00

-1.76

4.00

-0.36

16.00

30/6

1.10

10.00

0.58

22.00

-1.61

5.00

-0.52

17.00

 

Nhà Bè

28/6

1.07

8.00

0.98

19.00

-2.20

2.00

-0.35

13.30

1.60

15/12

1.15

26/6

29/6

1.08

9.00

0.75

20.00

-2.04

3.00

-0.45

14.30

30/6

1.06

10.00

0.50

21.00

-1.80

4.00

-0.63

15.30

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)
sự kiện Triều cường TP.HCM