Đỉnh triều sông Sài Gòn vượt báo động 1

Thứ Năm, ngày 25/04/2013 19:00 PM (GMT+7)

Cuối tuần đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh lên lại theo triều và dự báo vượt báo động 1 vào những ngày cuối tháng.

Mực nước tại các trạm ngày 25/04/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.15

4.30

1.23

17.00

-1.45

23.00

-0.72

10.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.10

3.30

1.18

16.00

-1.60

22.30

-0.84

9.30

Ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nắng nóng duy trì do vậy mặc dù triều cường đã bước vào giai đoạn lên theo chu kỳ song mực nước đỉnh triều vẫn chỉ ở mức thấp. Đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1.23 mét lúc 17 giờ, lúc 4 giờ 30 là 1.15 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất đạt 1.18 mét lúc 16 giờ, lúc 3 giờ 30 là 1.10 mét.

Cuối tuần đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tiếp tục lên lại theo triều, dự báo những ngày cuối khả năng đỉnh triều có thể lên cao hơn mức báo động 1 vào buổi sáng sớm và chiều tối.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn từ ngày 26 đến 28/4 đỉnh triều lên nhanh từng ngày và mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 1.33 – 1.37 mét, ngày 28/4 đỉnh triều đạt đỉnh cao nhất vào 6 giờ 30 với mực nước 1.37 mét và 19 giờ với mực nước là 1.35 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất từ 26 đến 28/4 cũng lên dần vào dao động 1.24 – 1.33 mét, mực nước 1.33 mét dự báo xuất hiện vào 6 giờ và 18 giờ 30 ngày 28/4.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 26/04 đến ngày 28/04/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

26/4

1.26

5.30

1.29

18.00

-1.58

23.30

-0.49

11.30

1.62

15/12

1.49

13/4

27/7

1.34

6.00

1.33

18.30

Ct

Ct

-0.33

12.30

28/4

1.37

6.30

1.35

19.00

-1.72

0.30

-0.10

13.30

Nhà Bè

26/4

1.20

4.30

1.24

17.00

-1.75

23.00

-0.64

10.30

1.60

15/12

1.42

13/4

27/4

1.28

5.30

1.29

18.00

-1.84

23.30

-0.45

11.30

28/4

1.33

6.00

1.33

18.30

Ct

Ct

-0.25

12.30

Phúc Lâm

sự kiện Triều cường TP.HCM