Đỉnh triều ổn định ở mức thấp

Thứ Năm, ngày 06/12/2012 19:00 PM (GMT+7)

Cuối tuần, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu lên lại, do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở mức thấp.

  

Mực nước tại các trạm ngày 06/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.76

8.00

1.23

22.30

0.06

3.30

-1.30

15.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.74

7.00

1.19

22.00

0.00

2.00

-1.40

14.00

Ngày hôm nay, đỉnh triều tại các trạm vẫn ở mức thấp, đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện dự báo xuất hiện vào ban đêm. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất là 1.23 mét xuất hiện lúc 22 giờ 30, lúc 8 giờ sáng là 0.76 mét, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 22 giờ dự báo xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày là 1.19 mét, lúc 7 giờ là 0.74 mét.

Đến cuối tuần, triều cường vẫn chưa lên lại do vậy đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở ngưỡng thấp, buổi sáng đỉnh triều thấp dưới 1 mét, sáng sớm và chiều tối là lúc đỉnh triều xuống cực thấp. Đỉnh triều sẽ thấp ổn định đến hết tuần và có khả năng lên cao lại vào tuần mới.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện vào ban đêm và dao động ở mức 1.21 – 1.24 mét, buổi sáng đỉnh triều thấp dưới 1 mét. Ngày 8/12 tại trạm này bắt đầu có hiện tượng chuyển triều, ngày 9/12 dự báo xuất hiện đỉnh triều cao nhất là 1.24 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè ngày 8/12 có hiện tượng chuyển triều, ngày 9/12 đỉnh triều cao nhất tại trạm này xuất hiện và đạt 1.21 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 07/12 đến ngày 9/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

7/12

0.69

9.00

1.21

23.30

-0.23

4.30

-1.11

16.00

1.61

17/10

1.61

17/10

8/12

0.75

10.00

Ct

Ct

-0.58

5.30

-0.90

17.00

9/12

0.80

11.00

1.24

0.00

-0.88

6.30

-0.62

18.00

 

Nhà Bè

7/12

0.67

8.00

1.18

23.00

-0.40

3.00

-1.12

15.00

1.60

17/10

1.60

17/10

8/12

0.72

9.00

Ct

Ct

-0.78

4.00

-0.85

16.00

9/12

0.76

10.00

1.21

0.00

-1.14

5.00

-0.63

17.00

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ
sự kiện Triều cường TP.HCM