Đỉnh triều lên trên báo động 1

Triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sắp bước vào giai đoạn triều lên theo chu kỳ kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng bắt đầu lên dần. Dự báo ngày thứ hai đầu tuần, mực nước đỉnh triều có thể vượt báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 22/02/2013

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.05

1.00

1.10

17.00

0.49

20.00

-1.38

8.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.97

0.00

1.04

15.00

0.30

19.30

-1.65

7.30

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ở mức khá thấp, đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn cao hơn mức 1 mét khoảng 0.05 mét vào buổi chiều, sáng sớm đỉnh triều ở mức xấp xỉ 1 mét, đến 8 giờ 30 sáng đỉnh triều tại trạm này xuống cực thấp. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đã có hiện tượng chuyển triều và đỉnh triều cao nhất dưới 1 mét lúc 14 giờ 30, lúc 7 giờ 30 đỉnh triều xuống cực thấp ở mức -1.65 mét.

Cuối tuần thời tiết cũng như triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có biến đổi, trong khi thời tiết đã bớt nắng nóng, nhiệt độ giảm dần và có thể sẽ có mưa rào thì triều cường bắt đầu bước vào giai đoạn triều lên kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm cũng lên chậm từng ngày.

Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An từ 23 – 25/02 đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện lúc 3 giờ 00 ngày 25/02 và đạt 1.35 mét, vượt báo động 1 khoảng 0.05 mét, lúc 20 giờ ngày 25/02 là 1.21 mét. Ngày 23, 24/02 đỉnh triều dao động 1.14 – 1.28 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.33 mét xuất hiện lúc 3 giờ ngày 25/02, lúc 18 giờ là 1.16 mét; ngày 23, 24/02 đỉnh triều dao động 1.12 – 1.23 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 22/02 đến ngày 24/02/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

23/02

1.17

2.00

1.14

18.00

0.20

21.00

-1.50

9.30

1.62

15/12

1.50

12/2

24/02

1.28

2.30

1.17

19.00

-0.05

21.30

-1.57

10.00

25/02

1.35

3.00

1.21

20.00

-0.25

22.30

-1.60

10.30

 

Nhà Bè

23/02

1.12

1.00

1.09

16.00

0.13

20.00

-1.78

8.30

1.60

15/12

1.47

12/2

24/02

1.23

2.00

1.12

17.00

-0.13

21.00

-1.90

9.30

25/02

1.33

3.00

1.16

18.00

-0.33

22.00

-1.95

10.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung