Đỉnh triều lên báo động 1 vào cuối tuần

Chủ Nhật, ngày 13/10/2013 19:01 PM (GMT+7)

Triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh đầu tuần vẫn ổn định do vậy mực nước đỉnh triều ở hầu khắp các trạm vẫn ở mức thấp, đến cuối tuần đỉnh triều lên mức báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 13/10/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.14

8.30

1.27

23.00

0.36

3.00

-1.26

16.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.08

8.00

1.21

22.00

0.23

2.30

-1.60

15.00

Ngày hôm nay, đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đạt 1.27 mét lúc 23 giờ, lúc 8 giờ 30 đỉnh triều đạt 1.14 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 22 giờ là 1.21 mét, lúc 8 giờ là 1.08 mét. Tại các trạm này vào buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ mực nước xuống thấp hơn mực nước biển từ 1.26 – 1.60 mét.

Sang tuần mới triều cường lên chậm trong 1 – 2 ngày đầu do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên đến 1 – 2 ngày cuối có khả năng đỉnh triều sẽ lên lại mức báo động 1 (1.30 mét). Đỉnh triều lên cao vào sáng sớm và buổi trưa, buổi chiều tối mực nước tại các trạm xuống dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 14 đến 17/10 mực nước đỉnh triều cao nhất biến đổi chậm, vào sáng sớm đỉnh triều lên cao nhất, buổi trưa đỉnh triều xuống dưới 1 mét. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm này đạt 1.33 mét lúc 2 giờ 30 ngày 17/10. Từ 17 giờ đến 20 giờ mực nước tại trạm này xuống dưới mực nước biển từ 0.98 – 1.32 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè dự báo đỉnh triều cao nhất tại trạm này đạt 1.31 mét lúc 1 giờ 30 ngày 17/10. Tại trạm này mực nước xuống dưới mực nước biển từ 1.23 – 166 mét từ 16 giờ đến 19 giờ.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/10

0.96

10.00

-

-

0.40

4.30

-1.32

17.00

1.62

15/12

1.50

5/10

15/10

0.82

11.30

1.28

0.30

0.16

6.00

-1.23

18.30

16/10

0.90

12.30

1.29

1.30

-0.10

7.00

-1.10

19.30

17/10

1.02

14.00

1.33

2.30

-0.35

8.00

-0.98

20.00

Nhà Bè

14/10

0.92

9.00

1.23

23.00

0.32

4.00

-1.66

16.00

1.60

15/12

1.47

5/10

15/10

0.78

10.00

-

-

0.07

5.30

-1.54

17.30

16/10

0.85

11.00

1.27

0.30

-0.24

6.30

-1.40

18.30

17/10

0.97

12.00

1.31

1.30

-0.52

7.30

-1.23

19.00

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)
sự kiện Triều cường TP.HCM