Cuối tuần, triều cường khu vực TPHCM xuống thấp

Cuối tuần, triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá ổn định, mực nước tại các trạm đang ở mức thấp.

Mực nước tại các trạm ngày 04/04/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.14

12.00

0.80

22.00

-1.42

5.00

0.43

17.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.06

11.00

0.77

21.00

-1.60

4.00

0.36

16.30

Ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một ngày nắng nóng gay gắt và ít mưa, cùng với đó mực nước đỉnh triều tại các trạm hầu như ở mức thấp, vào ban đêm đỉnh triều thấp dưới 1 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày là 1.14 mét xuất hiện lúc 12 giờ, đến 22 giờ đỉnh triều là 0.80 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 11 giờ đỉnh triều cao nhất đạt 1.06 mét, lúc 21 giờ là 0.77 mét.

Cuối tuần triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh hầu như ít biến đổi, đỉnh triều tại các trạm hầu như ổn định ở mức thấp và bắt đầu có hiện tượng chuyển triều. Đỉnh triều đạt cao nhất vào buổi trưa chiều, ban đêm xuống thấp dưới 1 mét và sáng sớm là lúc đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 05 – 07/4 dao động 1.14 – 1.16 mét xuất hiện vào vào khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 15 giờ. Hiện tượng chuyển triều trạm này xuất hiện ngày 06 tháng 4. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cũng giống như ở Phú An xuất hiện hiện tượng chuyển triều ngày 06 tháng 4, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm này vào cuối tuần dao động từ 1.06 – 1.07 mét xuất hiện vào khoảng thời gian từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 05/04 đến ngày 07/04/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

05/04

1.16

13.30

0.67

23.00

-1.47

6.00

0.28

18.30

1.62

15/12

1.32

30/3

06/04

1.14

14.00

Ct

Ct

-1.46

7.00

0.10

19.30

07/04

1.16

15.00

0.65

0.30

-1.42

8.30

-0.16

20.00

Nhà Bè

05/04

1.07

12.30

0.64

23.00

-1.66

5.00

0.22

17.30

1.60

15/12

1.31

30/3

06/04

1.06

13.30

Ct

Ct

-1.71

6.00

0.00

18.30

07/04

1.07

14.30

0.62

0.00

-1.74

7.30

-0.30

19.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung