Ban Bí thư kỷ luật nghiêm khắc nhiều tướng lĩnh cảnh sát biển

Sự kiện: Thời sự

Ngày 1-10, Ban Bí thư đã họp, quyết định khai trừ đảng hai thiếu tướng, cách tất cả chức vụ trong đảng với 2 trung tướng, 5 thiếu tướng, là lãnh đạo cấp cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ, đảng viên liên quan, kết quả bỏ phiếu cuộc họp ngày 28 đến 30-9, và ý kiến của đại diện Quân ủy Trung ương.

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thảo luận, nhận thấy

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ CSB Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Quy chế làm việc, Quy định của Quân uỷ Trung ương, để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả các Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh, Phó Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

- Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hoá; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

2. Đối với một số cá nhân là tướng lĩnh lực lượng CSB Việt Nam

(1) Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh CSB:

- Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc;

- Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(2) Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ CSB:

- Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

(3) Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ CSB:

- Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

(4) Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, với cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng CSB:

- Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

(5) Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh CSB (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2020):

- Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

 - Vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu;

- Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh, quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

(6) Thiếu tướng Trần Văn Nam, với cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh CSB:

- Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 02/2020 đến tháng 8/2020).

- Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật: Đã ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền, không đúng quy định; để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm; xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(7) Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, với cương vị Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 2:

- Vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí bắt giữ, xử lý vụ việc, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước;

- Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ Tư lệnh CSB xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(8) Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ CSB, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 3:

- Vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước;

- Nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

(9) Thiếu tướng Lê Văn Minh, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ CSB, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 4:

- Vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước;

- Nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ban Bí thư Trung ương Đảng kết luận

- Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng uỷ CSB nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng.

- Một số cán bộ cấp tướng, người đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của Nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của CSB và Quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Xét thành tích của tập thể; cống hiến và sự thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận, khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định:

- Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ CSB nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức cảnh cáo.

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh.

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 7 tướng lĩnh CSB Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp.

Vụ xăng giả Đồng Nai

Vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong lực lượng CSB Việt Nam đến nay chưa phải là kết thúc. Ban Bí thư Trung ương giao Quân uỷ Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, cá nhân liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hiện chưa rõ các vụ việc, các sai phạm dẫn tới sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và quyết định xử lý nghiêm khắc của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, tại Hội nghị toàn quốc đầu tiên các cơ quan nội chính, kết quả ban đầu chuyên án đường dây buôn lậu xăng giả đã được báo cáo.

Theo đó, chuyên án này do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với sự vào cuộc của cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đến thời điểm báo cáo, Cơ quan Điều tra Công an Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can, còn Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can, trong đó có sĩ quan cấp cao của lực lượng CSB Việt Nam.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/ban-bi-thu-ky-luat-nghiem-khac-nhieu-tuong-linh-canh-sat-bien-1019037.htm...

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử ĐBQH ở đâu?

21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII đã ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghĩa Nhân (Pháp luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung