[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton

Thứ Ba, ngày 08/11/2016 13:36 PM (GMT+7)

Dù đúng hay sai, quan điểm của 2 người có thể tác động mạnh mẽ tới số phận của nước Mỹ.

  

[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 1
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 2
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 3
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 4
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 5
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 6
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 7
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 8
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 9
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 10
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 11
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 12
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 13
[Đồ họa] Khác nhau như nước với lửa giữa Trump và Clinton - 14

Theo Đức Đăng (Dân Việt)