Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Phân tích

1/29

SỐ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI MỖI BÊN

306 Joe Biden
270 phiếu để thắng
Donald Trump 232
306232

video chọn lọc

theo dòng sự kiện

GÓP Ý GIAO DIỆN