[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút

Thứ Ba, ngày 08/11/2016 06:00 AM (GMT+7)

Những nét chính về quy trình bầu cử tổng thống phức tạp nhất thế giới của Mỹ.

[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút - 1
[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút - 2
[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút - 3
[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút - 4
[Đồ họa] Hiểu thể thức bầu tổng thống Mỹ trong 1 phút - 5

Đại cử tri là người đại diện cho cử tri phổ thông, tuyên bố rõ ủng hộ ứng viên nào và sẽ chọn tổng thống theo ý muốn của người dân.

Cách chọn đại cử tri khác nhau ở từng bang. Thông thường, các đảng phái đề cử đại cử tri tại hội nghị toàn bang. Đôi lúc, cuộc bỏ phiếu của ủy ban trung ương trong nội bộ đảng sẽ quyết định ai là đại cử tri. Những người này thường là quan chức trong bộ máy công quyền, lãnh đạo hoặc những người có quan hệ mật thiết với ứng viên tổng thống.

Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang bằng tổng số Thượng nghị sĩ (luôn là 2) và số Dân biểu của tiểu bang đó; riêng Đặc khu Columbia có ba phiếu đại cử tri mặc dù không có một đại diện nào ở Quốc hội Hoa Kỳ.

Theo Đức - Minh (Dân Việt)