Nguồn: http://danviet.vn/ngay-via-than-tai-bat-ngo-voi-canh-tuong-la-tai-pho-vang-tran-nhan-tong-502021...

Theo Hồng Cảnh - Anh Thư (Dân Việt)

sự kiện Ngày Vía Thần Tài