Đồng Việt Nam đang lên giá

Đồng Việt Nam đang lên giá Trong tháng 6, đồng Việt Nam đã tăng giá 0,47% so với USD, đây là đánh giá của Công ty chứng khoán SSI khi vừa...