"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic)

(Tin thể thao - Tin tennis) Năm 2016 Nadal chính thức đổi sang dòng vợt mới: Pure Aero. Kể từ đó, thành công và những danh hiệu dần trở lại với "ông vua sân đất nện".

"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 1

 ​"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 2"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 3"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 4"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 5"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 6"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 7"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 8

"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 9

"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 10

"Bảo kiếm" cho Nadal: Hoàng đế thay kiếm, trở lại ngai vàng (Infographic) - 11

Chia sẻ
Theo Hạ Vũ (khám phá)
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung