Nguồn: http://danviet.vn/thanh-trieu-phu-nho-vut-do-dac-cua-nguoi-khac-di-5020212099254534.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh