Nguồn: http://danviet.vn/mua-do-dong-nat-vo-ngay-kho-bau-khong-lo-502021969584588.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh