Nguồn: http://danviet.vn/he-lo-khoi-tai-san-khung-cua-2-gia-toc-ty-phu-chau-a-5020212021025362.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh