Tổng Cty Sông Đà còn 337 tỷ đồng cần xử lý

Tổng công ty Sông Đà vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ tại tập đoàn Sông Đà.

Sau khi dừng thí điểm mô hình Tập đoàn, chuyển lại về mô hình Tổng công ty, Tổng công ty Sông Đà đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ tại tập đoàn Sông Đà.

Theo Tổng công ty Sông Đà, thì số tiền 10.676 tỷ đồng Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý là số liệu được thanh tra trong vòng 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 của 6 tổng công ty. Trong đó, tập đoàn Sông Đà quản lý 1 năm. Hiện số tiền trên đã được Tổng công ty Sông đà chỉ đạo khắc phục.

Trong đó, riêng Tổng công ty Sông Đà có số tiền đề nghị xử lý là 3.094 tỷ đồng và hiện Tổng công ty Sông Đà đã xử lý tài chính 2.757 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang chờ xử lý 337 tỷ đồng.

5 Tổng công ty còn lại là Tổng công ty Lilama, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC), Tổng công ty Coma, Tổng công ty Licogi, Tổng công ty CP Sông Hồng có tổng số tiền cần xử lý, khắc phục theo kết luận Thanh tra Chính phủ là 5.818 tỷ đồng.

Ngày 2/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam. Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà và 5 tổng công ty trên là các tổng công ty độc lập trực thuộc Bộ xây dựng. Vì vậy, Tổng công ty Sông Đà đề nghị đối với các khoản tài chính phải xử lý của 5 Tổng công ty sẽ giao về cho các Tổng công ty trên trực tiếp xử lý và báo cáo cấp có thầm quyền.

Liên quan tới số tiền 337 tỷ đồng chờ xử lý, Tổng công ty Sông Đà sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xử lý dứt điểm những tồn tại còn lại về tài chính trước ngày 31/12/2012. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung