Tin vắn chứng khoán ngày 10/12

Những thông tin đáng chú ý ngày 10/12/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

* Từ ngày 12/12/2012 - 12/1/2013, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.042.834 cổ phiếu, chiếm 0,802% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 12/12/2012 - 12/1/2013, bà Phạm Thị Cẩm Hà - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 277.248 cổ phiếu, chiếm 0,4699% vốn điều lệ, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 13/12/2012 - 13/1/2013, ông Huỳnh Văn Thu, cha bà Huỳnh Thị Phương Thảo - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 380.000 cổ phiếu, nhằm tăng khối lượng nắm giữ.

* Từ ngày 11/12/2012 - 10/1/2013, ông Phạm Bá Huy - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, chiếm 0,7% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Tin vắn chứng khoán ngày 10/12 - 1

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

* Từ ngày 12/12/2012 - 11/1/2013, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 12,70% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/11/2012 - 7/12/2012, bà Tạ Thị Vũ Vân, con ông Tạ Văn Nam - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đăng ký bán 3.715 cổ phiếu, đã bán 3.7000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá cả chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 15 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/11/2012 - 30/11/2012, bà Trương Minh Tuyền - Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển và Quản lý Dịch vụ bất động sản của Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/11/2012 - 4/12/2012, ông Kiều Văn Linh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 44.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 169.300 cổ phiếu, chiếm 2,17% vốn điều lệ.

* Ngày 4/12/2012, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đã thưởng cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên là 407.320 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 1.440.037 cổ phiếu.

* Ngày 4/12/2012, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, cổ đông lớn, vợ ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) đã bán 3.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.915.860 cổ phiếu, chiếm 8,19% vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) chấp thuận thanh lú và chuyển nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con; trị giá số sách ròng tại ngày 30/6 là 2,233,777 USD (Trong đó, công ty: 1,526,831 USD và công ty con là 706,946 USD).

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (mã CLG-HOSE) thông báo ông Đinh Văn Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay cho bà Lê Thị Hoàng Anh, kể từ ngày 7/12/2012.

* Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố thông qua việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Sport bằng hình thức góp vốn là quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu trung tâm Chi Linh. Sau khi thực hiện tăng vốn, tỷ lệ ỏ hữu của DIC Corp tại DIC Sport sẽ tăng từ 26,27% lên 32%/vốn điều lệ 75 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) thông báo thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Nguyên. Vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sau khi thay đổi là 1,2 tỷ đồng tương đương 120.000 cổ phần chiếm 4%. Công ty này không còn là công ty, công ty liên kết DLG nữa.

* Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) thông báo bổ sung 144.000 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 23.871.902 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 166.600 cổ phiếu quỹ.

* Ngày 4/12/2012, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ELC-HOSE) đã mua 380.190 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.571.410 cổ phiếu, chiếm 15,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/12/2012 - 13/1/2013, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đăng ký bán tối đa 14.000.000 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 29/11/2012, ông Lê Anh Quân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.660 cổ phiếu.

* Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (mã KAC-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An.

* Tháng 1/2013, Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (mã LIX-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix – KP 4 – phường Linh Trung - quận Thủ Đức - Tp.HCM.

* Ngày 3/12/2012, ông Phạm Trung Lâm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã VPK-HOSE) đã bán 39.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 362.990 cổ phiếu, chiếm 4,54% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/12/2012 - 5/12/2012, ông Phạm Quang Vũ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ ocfn 219.305 cổ phiếu, chiếm 0,83% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) thông báo chấm dứt thành viên của ông Peter Keegan Williams, từ ngày 5/12/2012. Hội đồng thành viên gồm: ông John Inniss Howell - Chủ tịch; ông Graham David Mason - thành viên; ông Julian Christopher Vivian Pull - thành viên.

* Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HOSE) thông báo bãi nhiễm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối vối ông Lê quang Tuấn; ông Đỗ Thiếu Quân theo đơn xin từ nhiệm. Bổ nhiejm ông David Martin Ireland và ông Hoàng Long giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị, từ ngày 5/12.

* Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh nhà máy sữa bột Việt Nam số 9, Đại lộ Tự do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

* Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) thông báo bà Nguyễn Thị Hoa thôi giữ chức Trưởng phòng tài chính kế toán; bổ nhiệm ông Mai Xuân Ngợi, giữ chức Phó phòng tài chính kế toán thay cho bà Nguyễn Thị Hoa.

* Ngày 3/12/2012, bà Dương Thị Lan Hương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) đã mua 550.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 850.000 cổ phiếu, chiếm 6,3% vốn điều lệ.

* Dự kiến từ ngày 20/12/2012 - 21/1/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen - Huế (mã VHH-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Trước ngày 28/12/2012, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung các ngành nghề sau: Sản xuất, gia công thép, kim khí, vật liệu xây dựng; Buôn bán vật liệu xây dựng, thép tấm, thép hình, thép tấm đóng tàu, thép mỏ, thép sợi, làm que hàn, kim loại màu; Kinh doanh thiết bị vật tư ngành điện, nước.

* Ngày 14/11/2012, Beiralimited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã mua 2.624.549 cổ phiếu, chiếm 13,26% vốn điều lệ.

* Ngày 4/12/2012, ông Nguyễn Khắc Lạc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) đã bán hết 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ.

* Ngày 28/11/2012, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) đã mua 377.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.321.400 cổ phiếu, chiếm 16,61% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

* Trong tháng 1/2013, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại R1 – 49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM nhằm báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Ngày 6/11/2012, ông Trần Văn Châu - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) đã mua 300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 26.698 cổ phiếu, chiếm 0,593347% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) thông báo trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20: 3 (20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới) và phát hành 104.230.733 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:7 (20 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12/2012; Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/12/2012.

* Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) thông báo ông Vũ Văn Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng thay ông Mai Xuân Toàn, từ ngày 5/12/2012.

* Từ ngày 2/11/2012 - 30/11/2012, bà Phạm Thị Thu Nga - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giao dịch không thành công, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HNX) thông báo thành lập Công ty TNHH một thành viên Vinaconex 34.1 - văn phòng 7 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

* Công ty Cổ phần SOLAVINA (mã SVN-HNX) thông báo ông Nguyễn Xuân Thắng là người được uỷ quyền làm “ Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Solavina, kể từ ngày 06/12/2012 và cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Solavina.

* Từ ngày 29/10/2012 - 27/11/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 796.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.241.800 cổ phiếu, chiếm 13,8% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/10/2012 - 7/11/2012, ông Nguyễn Văn Thư, anh ông Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đã bán hết 16.000 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

* Ngày 3/12/2012, ông Hà Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) đã bán 19.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.500 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN