Sửa luật Đất đai: Lấy ý kiến dân trong 2 tháng

Do còn nhiều vấn đề vướng mắc, tại phiên thảo luận chiều qua (14-12), Ủy ban Kinh tế đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong thời gian 2 tháng đầu năm 2013.

Chưa đạt yêu cầu

Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, tại kỳ họp QH thứ 4 vừa qua, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định Nhà nước thu hồi đất thay vào đó là Nhà nước “trưng mua”, “trưng dụng” trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cho rằng, quy định Nhà nước thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và bồi thường cho người có đất bị thu hồi sau đó thực hiện giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất như dự thảo luật là phù hợp.

Về quyền của Nhà nước được ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, nhiều ý kiến cho rằng, quy định như thế là hợp lý để Nhà nước có thể chủ động tạo quỹ đất “sạch”, sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế, xã hội.

Mặc dù vậy, Ủy ban Kinh tế cho rằng, không nên quy định quyền này, vì đã có quy định Nhà nước có thể sử dụng quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế, xã hội.

Nếu thực hiện quy định này sẽ không minh bạch, cản trở lớn các giao dịch dân sự và kinh tế thông thường, dễ phát sinh tiêu cực...

Phát biểu về Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự luật của Ủy ban Kinh tế, một số thành viên UBTVQH cho rằng, Báo cáo này chưa đạt yêu cầu. “Qua thảo luận tại QH, tôi cảm nhận là Dự luật chưa đạt yêu cầu. Thế mà chúng ta chỉ tiếp thu như thế này và chỉ chỉnh sửa một ít thôi là không ổn” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Theo Chủ tịch QH, còn rất nhiều vướng mắc mà cơ quan thẩm tra, Ban soạn thảo chưa làm rõ được như quy định về định giá đất, quyền sử dụng đất, hay việc có chia lại đất hay không...?

Có ý kiến cho rằng, nếu kỳ họp QH tới thông qua Dự án Luật Đất đai sửa đổi là quá vội vàng. Phải nghiên cứu, quy định thật chi tiết. Nếu đến tháng 5 - 2013 dự thảo luật chưa tốt, có lẽ phải lùi lại đến kỳ họp tháng 10 mới thông qua.

Sửa luật Đất đai: Lấy ý kiến dân trong 2 tháng - 1
Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân vào đầu năm 2013.

Lấy ý kiến toàn bộ dự Luật

Theo dự thảo Nghị quyết, sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII (do UBTVQH công bố).

Việc lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật.

Về nội dung, sẽ lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật này. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự án Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, sau khi hoàn chỉnh dự thảo và được UBTVQH thông qua Nghị quyết này, sẽ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong vòng 2 tháng từ đầu 2013. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN