Sự cần thiết ban hành luật Đặc khu

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 18:00 PM (GMT+7)

Đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, ban hành luật Đặc khu là cần thiết. Tuy nhiên, do còn những ý kiến khác nhau nên Quốc hội đã quyết định lùi thời gian thông qua để xem xét thận trọng.

  

Sự cần thiết ban hành luật Đặc khu - 1
Sự cần thiết ban hành luật Đặc khu - 2
Sự cần thiết ban hành luật Đặc khu - 3

Theo Hoa Liên (Người đưa tin)