NHNN sẽ mua, bán vàng miếng

Thứ Năm, ngày 24/01/2013 15:25 PM (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua bán với NHNN.

Đây là nội dung quan trọng tại dự thảo về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN do NHNN vừa công bố, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ.

Theo dự thảo trên, NHNN thực hiện mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua bán với NHNN.

Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN do Thống đốc NHNN quyết định.

Cũng theo dự thảo trên, NHNN thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng. Với quy định này, NHNN sẽ chính thức sử dụng các biện pháp kỹ thuật như mở tài khoản vàng tại nước ngoài, để có thể độc quyền xuất nhập khẩu vàng.

NHNN có trách nhiệm đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối Nhà nước thông qua việc tuân thủ, cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện mua, bán vàng miếng.

Về hạch toán kế toán, cũng theo dự thảo, NHNN quy định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng để quy đổi sang đô la Mỹ và đồng Việt Nam phục vụ công tác hạch toán, tính giá mua, giá bán và phản ánh biến động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

NHNN hạch toán các chi phí liên quan đến hoạt động mua, bán, sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu vào chi phí nghiệp vụ của NHNN.

Các khoản tổn thất phát sinh trong hoạt động can thiệp thị trường vàng được xử lý theo chế độ tài chính của NHNN.

Về giao dịch mua, bán vàn miếng của NHNN, NHNN xây dựng phương án mua, bán vàng miếng để can thiệp thị trường vàng.Phương án mua, bán vàng miếng tối thiểu bao gồm thời điểm mua, bán; khối lượng vàng miếng mua, bán; cách thức thực hiện mua, bán; hình thức mua, bán; đối tượng thực hiện mua, bán; các mức giá mua, bán cụ thể phù hợp với từng cách thức thực hiện mua, bán theo quy định.

NHNN lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong hai cách thức là mua, bán vàng miếng trực tiếp và mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu.

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua, NHNN chính thức trở thành người mua bán cuối cùng trên thị trường vàng. 

Theo Thanh Hương (Hà Nội mới)