Người dân sẽ nhanh chóng được cấp "sổ đỏ"

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và TP.HCM nhằm thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp “sổ đỏ” tại các dự án phát triển nhà ở.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người đã hoàn thành các thủ tục mua nhà, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành chủ trương cấp “sổ đỏ” ngay không chờ giải quyết xong tồn tại, vướng mắc, vi phạm pháp luật của chủ đầu tư.

Trong trường hợp một phần diện tích của dự án mà chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, xây dựng, bàn giao nhà đúng thiết kế quy hoạch thì người mua nhà trong phần diện tích này được cấp “sổ đỏ”. Trường hợp dự án đã hoàn thành song chủ đầu tư vi phạm về vượt số tầng, thay đổi thiết kế, công năng sử dụng một số tầng hoặc một số lô đất thì cần xem xét cấp “sổ đỏ” trước cho người mua nhà tại các tầng, lô đất được xây dựng đúng thiết kế, quy hoạch.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, đã xây dựng, bàn giao nhà nhưng mặt tiền xây dựng không đúng thiết kế, song việc xử lý mặt tiền không ảnh hưởng đến kết cấu nhà, diện tích căn hộ thì người mua nhà vẫn được xem xét cấp “sổ đỏ”. Tương tự, nếu chủ đầu tư được giao đất và miễn tiền sử dụng đất (theo Nghị định 71/2001/NĐ-CP), đã hoàn thành dự án và thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán nhà được xác định giá trước ngày 1/7/2004 thì cấp ngay “sổ đỏ” mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp Công ty mẹ được nhà nước giao đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhưng Công ty mẹ đã ủy quyền cho Công ty con thực hiện dự án, Công ty con đã ký hợp đồng mua bán nhà dưới hình thức ủy quyền của Công ty mẹ thì thực hiện cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất giữa Công ty mẹ và Công ty con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Nhi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung