Ngân hàng ANZ bị cảnh cáo

Ngày 13/3, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã ra quyết định cảnh cáo Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt nam do vi phạm quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Cảnh cáo này yêu cầu ANZ Việt Nam phải có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến viêc hủy thanh toán giao dịch chứng khoán.

Trước đó 1 ngày (ngày 12/3), Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC sau khi Chủ tịch HĐQT của công ty này có đơn đề nghị thu hồi Giấy phép số 14/GP-CTCTTC ngày 19/11/1999 của NHNN cấp cho Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC.

Theo đó, ANZ/V-TRAC phải chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động số 14/GP-CTCTTC nêu trên.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải niêm yết Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động tại trụ sở chính của Công ty.

Mặt khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải tiến hành thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN