Lãi gần 7.000 tỉ đồng từ 61 phiên đấu thầu vàng

Thứ Bảy, ngày 28/09/2013 07:35 AM (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thu nhập từ bán vàng của NHNN sau 61 phiên đấu thầu (sau khi trừ chi phí liên quan) là 6.834 tỷ đồng.

NHNN cho biết, tính đến ngày 25/9/2013, NHNN tổ chức 61 phiên đấu thầu vàng và bán ra 59,87 tấn vàng. Thu nhập từ bán vàng của NHNN sau 61 phiên đấu thầu (sau khi trừ chi phí liên quan) là 6.834 tỷ đồng.

“NHNN đã thực hiện quản lý, hạch toán, nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ”- Thông tin phát đi nhấn mạnh.

Lãi gần 7.000 tỉ đồng từ 61 phiên đấu thầu vàng - 1

Ảnh minh họa.

Có mập mờ thu chi?

Liên quan một vài ý kiến cho rằng việc độc quyền đấu thầu vàng có thể dẫn đến mập mờ thu chi, chiều nay, 27/9, NHNN khẳng định cơ quan này đã thực hiện hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu, chi từ hoạt động mua bán vàng theo đúng quy định của pháp luật và chế độ tài chính của NHNN.

“Mọi thu, chi tài chính của NHNN về nguyên tắc thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các khoản thu, chi (trong đó có thu, chi về nghiệp vụ mua bán vàng của NHNN) được kiểm soát thông qua”- Thông tin NHNN phát đi nêu rõ.

Kiểm soát

Hiện cơ chế kiểm soát được áp dụng trong mỗi nghiệp vụ của NHNN để đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ được chặt chẽ, minh bạch (riêng đối với nghiệp vụ đấu thầu vàng, NHNN đã thành lập Tổ triển khai đấu thầu vàng miếng gồm thành viên các Vụ, Cục, Sở của NHNN, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, khách quan).

Về kế toán, mỗi nghiệp vụ phát sinh và ghi vào sổ kế toán phải được kiểm soát từ người nhập dữ liệu từ chứng từ, người kiểm soát và người phê duyệt.

Vụ Kiểm toán Nội bộ (NHNN) có trách nhiệm giám sát, kiểm toán các nghiệp vụ phát sinh trong NHNN, bao gồm các khoản thu nhập, chi phí. Hàng năm, theo quy định của Luật NHNN, Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động nghiệp vụ của NHNN.

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã theo dõi sát hoạt động mua, bán vàng của NHNN Việt Nam. Trước mắt, một phần từ nguồn thu này đã được làm thủ tục nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo Khánh Khánh (Báo Tiền Phong)