Khởi động tái cơ cấu kinh tế

Thứ Sáu, ngày 21/06/2013 10:42 AM (GMT+7)

Theo Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 2, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành lập ban chỉ đạo tái cơ cấu của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đến quý 4, các cơ quan trên và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực của mình để triển khai trong ba năm 2013 - 2015, nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong quý 3, Bộ Tư pháp hoàn thành dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Bộ KH&ĐT phải hoàn thành quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư - xây dựng, từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về giao đất, cho thuê đất,… đến cấp giấy phép xây dựng. Cùng đó, phải hoàn thành dự thảo nghị định về quản lý, giám sát và đánh giá các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác nữa là, đến quý 4, Bộ KH&ĐT phải hoàn thành dự thảo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp và Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước.
 

Theo Thục Quyên (Báo Tiền Phong)