Hà Nội: Giá đất cao nhất 81 triệu đồng/m2

Giá đất ở trên địa bàn Hà Nội năm 2014, cao nhất 81 triệu đồng/m2 áp dụng với các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

Chiều 6/12 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc ban hành giá các loại đất năm 2014. Theo đó, đối với giá đất ở, cơ bản giữ ổn định và cho phép điều chỉnh cục bộ giá tại một số vị trí, đường, phố, khu vực còn bất hợp lý và giảm dần sự chênh lệch về giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực giáp ranh.

Cụ thể: Giá đất ở tại các quận có mức tối thiểu là 3 triệu 456 nghìn đồng/m2, mức giá tối đa giữ nguyên là 81 triệu đồng/m2 .

Khu vực giáp ranh với các quận (thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức) sau khi điều chỉnh, bổ sung, giá đất ở khu vực này có giá tối thiểu là trên 2 triệu đồng/m2, giá tối đa trên 32 triệu đồng/m2.

Giá đất ở tại thị trấn các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây có mức giá tối thiểu là 750 nghìn đồng/m2, mức giá tối đa là 27 triệu 600 nghìn đồng/m2.

Giá đất ở khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 400 nghìn đồng/m2, mức giá tối đa trên 2 triệu đồng/m2.

Về giá đất nông nghiệp, cơ bản giữ ổn định bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đã ban hành năm 2013, điều chỉnh cục bộ giá đất nông nghiệp của 5 xã vùng trung du thuộc huyện Sóc Sơn từ 84 nghìn đồng/m2 lên bằng mức giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định là 105 nghìn đồng/m2; sau khi điều chỉnh, mức giá tối đa, tối thiểu của đất nông nghiệp không thay đổi.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được có mức tối thiểu từ 280 nghìn đồng/m2, tối đa trên 47 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, HĐND giao UBND TP bổ sung giá đất của các đường phố mới đặt tên vừa được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này, hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể và công bố, để áp dụng từ ngày 01/01/2014.

Chia sẻ
Theo Dương Tùng (khampha.vn)
Báo lỗi nội dung