Hà Nội: Gần 60 dự án nợ tiền sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện trên địa bàn còn khoảng 60 dự án đang nợ tiền sử dụng đất.

Căn cứ báo cáo của Sở Tài chính, Cục thuế Hà Nội về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 79 dự án được thuê đất trong đó 20 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, 26 dự án chủ đầu tư nợ tiền thuê đất với số tiền 12 tỷ đồng, 25 dự án Cục thuế Thành phố, Sở Tài chính đang rà soát hoặc chưa kê khai nộp tiền sử dụng đất.

15 dự án được giao đất thu tiền sử dụng đất trong đó 4 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, 5 dự án chưa nộp tiền sử dụng đất do nguyên nhân chưa được giao đất, đang xác định nghĩa vụ tài chính hoặc chậm nộp, 2 dự án nợ tiền thuê đất với số tiền 36 tỷ đồng. 21 dự án được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với những dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở đã có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội giao các Sở, ban ngành liên quan tiếp tục đôn đốc và phạt chậm nộp đối với các đơn vị chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Cục thuế Hà Nội và phạt chậm kê khai đối với các trường hợp chậm kê khai thuế theo quy định.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội sẽ lập Hội đồng định giá để xác định giá trị còn lại đối với tài sản trên đất vi phạm bị thu hồi, phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất của Thành phố để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với tổ chức bị thu hồi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN