Đi tìm nút thắt của nền kinh tế

5 năm sau khủng hoảng kinh tế, những nước thuôc khu vực châu Á đặc biệt là Đông Nam Á đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tốc độ hồi phục được cho là khá chậm bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ.

Chia sẻ
Theo FBNC
Báo lỗi nội dung