Đặt NĐT vào trọng tâm hệ thống tài chính

Các nhà đầu tư hiện đang phải đối mặt với những tiêu chuẩn tài chính toàn cầu rời rạc.

Theo nghiên cứu mới nhất do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và hãng kiểm toán Grant Thornton thực hiện, ngoài việc thiếu thông tin phù hợp, các nhà đầu tư hiện đang phải đối mặt với những tiêu chuẩn tài chính toàn cầu rời rạc.

Các nhà đầu tư muốn thấy các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và quản trị DN mới được cải tiến phát triển một cách tích hợp hơn. Đồng thời, mọi đề xuất cải cách cần dựa trên sự hiểu biết chắc chắn về nhu cầu và ưu tiên của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đòi hỏi báo cáo kiểm toán có chất lượng cao hơn, giúp họ biết được mức độ hiệu quả của quản lý và các quy trình trong DN.

Liên quan đến các chuẩn mực thiếu thống nhất, khảo sát chỉ ra rằng, những người soạn thảo chuẩn mực thường có xu hướng xem xét vấn đề từ quan điểm riêng của mình.

Ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính cho biết, năm 2013, Việt Nam sẽ cập nhật và thông báo áp dụng 26 chuẩn mực kế toán theo hướng tiếp cận các thông lệ quốc tế; đến năm 2015, sẽ cập nhật tiếp các chuẩn mực khác.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Lan (Đầu tư chứng khoán)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN