Chứng khoán lập “bức tường lửa”

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trở thành đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực quản lý thị trường chứng khoán, tiên phong trong việc tự xây dựng và áp dụng Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, áp dụng cho cán bộ và nhân viên của Sở.

Không chỉ bao gồm các nguyên tắc đạo đức, ứng xử buộc cán bộ, nhân viên của Sở tuân thủ, mà Bộ quy tắc còn thể hiện quyết tâm minh bạch và công bằng, của những người làm nhiệm vụ quản lý thị trường chứng khoán.

Với những quy định khá chi tiết về các quy tắc trong hoạt động, Bộ quy tắc được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp, các tiêu chuẩn đạo đức, sự liêm chính, trung thực của cán bộ, nhân viên của HNX, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cũng như là giá trị cốt lõi của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để thực hiện và duy trì tốt vai trò tổ chức, quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Chuẩn theo thông lệ quốc tế

Trên thế giới, hiện có rất nhiều Sở giao dịch chứng khoán đã ban hành bộ quy tắc này như: Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Sở Giao dịch Chứng khoán Bursa Malaysia, Sở Giao dịch Chứng khoán Úc, Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq, Sở Giao dịch Chứng khoán Franfurt...

Việc áp dụng Bộ quy tắc này đã góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh, uy tín của các sở giao dịch chứng khoán, được coi là một trong các nội dung của hoạt động quản trị rủi ro, và hướng tới xây dựng được đội ngũ nhân viên sở giao dịch chứng khoán có tính chuyên nghiệp cao về nghề nghiệp và có các tiêu chuẩn đạo đức tốt nhất để thực hiện và duy trì hoạt động quản lý thị trường của mình.

Tại Việt Nam, trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, lĩnh vực vốn rất nhạy cảm và vấn đề tự giác và đạo đức nghề nghiệp luôn phải được đặt lên hàng đầu, nhiều ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán... đã xây dựng cho riêng mình Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Đây còn được xem như một “bức tường lửa” khá hữu hiệu trong việc nâng cao tính tự giác của con người cũng như hỗ trợ đặc biệt trong việc giám sát và xử lý các vi phạm.

“Việc nâng cao sự tín nhiệm của xã hội, tạo được sự công nhận về tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên HNX để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán là một trong những mũi nhọn mà Sở đã xác định chiến lược trong thời gian tới. Vì vậy, việc ban hành Bộ Quy tắc này cũng sẽ giúp các cán bộ, nhân viên tự rèn luyện, ngày càng chuyên nghiệp hơn về nghề, có đạo đức tốt, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, vì lợi ích của toàn ngành chứng khoán”, lãnh đạo HNX chia sẻ.

Cấm yêu cầu hoặc nhận các khoản ưu đãi

Với 9 quy tắc được đề cập liên quan đến các hoạt động của Sở, Bộ Quy tắc được xây dựng vừa là bộ khung quy định để cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện, vừa có tính chất hướng dẫn những nội dung cần thiết nhất để cán bộ, nhân viên rèn luyện, tu dưỡng nhằm giữ uy tín nghề nghiệp và thanh danh HNX.

Theo đó, cán bộ, nhân viên của HNX, ngoài việc tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy trình, quy định của HNX..., còn phải tuân thủ theo những “khoảng cách” và quy tắc riêng. Đối với Quy tắc giao dịch chứng khoán cho chính mình, cán bộ, nhân viên của HNX mặc dù được phép thực hiện giao dịch chứng khoán nhưng phải tuân thủ quy trình phê duyệt đăng ký giao dịch và báo cáo kết quả thực hiện giao dịch, nhưng có thể sẽ thuộc diện bị hạn chế giao dịch (đối với các cán bộ, nhân viên làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với các thông tin nội bộ như: thẩm định, quản lý niêm yết, giám sát, giao dịch...).

Trong thời gian bị hạn chế giao dịch, cán bộ, nhân viên đó có thể bị cấm giao dịch chứng khoán và phải có trách nhiệm báo cáo kết quả giao dịch nếu những người có liên quan của họ thực hiện giao dịch chứng khoán.

Một quy tắc ngăn chặn tham nhũng, hối lộ cũng khá chặt chẽ khi quy định: cán bộ, nhân viên của HNX không được yêu cầu hoặc chấp nhận các ưu đãi có giá trị trên 2 triệu đồng (cả tiền mặt, hiện vật hoặc các hình thức khác) từ các công ty niêm yết/đăng ký giao dịch, các thành viên của HNX, các nhà cung cấp hoặc các tổ chức có liên quan tới hoạt động giao dịch với HNX.

Hoặc quy định cấm cán bộ, nhân viên và những người liên quan của họ nhận vay hoặc cho vay/bảo lãnh cho vay đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có giao dịch chính thức với HNX. Cán bộ, nhân viên HNX có nghĩa vụ phải bảo vệ các thông tin nội bộ mà họ được tiếp cận trong quá trình làm việc tại HNX, không được sử dụng các thông tin này vào mục đích cá nhân.

Đặc biệt, cán bộ, nhân viên của HNX có trách nhiệm và được khuyến khích tố cáo vi phạm đến các cấp cao hơn về bất kỳ hành động nào mà họ cho là không đúng hoặc không phù hợp, nghiêm cấm phát ngôn ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến uy tín của Sở... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Xuân (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN