Buộc VAMC phải minh bạch cách tính nợ xấu

Thứ Năm, ngày 27/02/2014 13:47 PM (GMT+7)

Từ ngày 1/6 tới Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phải báo cáo thống kê, công khai và minh bạch về hoạt động xử lý nợ xấu.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Thông tư 04 vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ngày 26/2.

Theo đó, Thông tư 04 quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ VAMC để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN; quy định việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, VAMC thực hiện theo quy định của NHNN và các văn bản pháp luật có liên quan. Báo cáo của VAMC sẽ gửi về Vụ Dự báo, thống kê (NHNN).

Các số liệu thống kê của VAMC phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường, VAMC phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của Vụ Dự báo, thống kê.

Buộc VAMC phải minh bạch cách tính nợ xấu - 1

VAMC phải công khai cách tính, mua nợ xấu

Cụ thể, báo cáo của VAMC phải công khai, minh bạch các thông tin về các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại Thông tư 19. VAMC cũng phải công khai quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản, các quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do VAMC xây dựng.

Trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, các vụ, cục, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc yêu cầu VAMC báo cáo theo các mẫu biểu báo cáo chưa được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014.

Về tỷ lệ nợ xấu tại Việt Nam, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã đưa ra con số giật mình khi cho rằng tỷ lệ nợ xấu ít nhất cũng phải 15%. Ngay sau đó NHNN đã lên tiếng phản bác và cho ràng, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống giảm mạnh từ mức 4,73% cuối tháng 10 xuống còn 3,63% vào cuối năm 2013.

Nếu tính toán một cách thận trọng, gộp cả các khoản nợ dưới chuẩn được cơ cấu lại theo Quyết định 780, nhà điều hành ước tính tỷ lệ nợ xấu cũng chỉ khoảng 9%. Quyết định 780 được xem là biện pháp cơ cấu lại nợ có ý nghĩa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục vay vốn trong bối cảnh sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chậm phục hồi.

Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)