Bỏ yêu cầu ngưng dịch vụ giữ hộ vàng

Ngày 11/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chỉ đạo một số ngân hàng thương mại thực hiện nhận giữ hộ vàng của khách hàng theo quy định của pháp luật và theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Theo NHNN, khi chưa được cấp phép các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng và còn số dư các khoản vàng giữ hộ của khách hàng tại thời điểm ngày 5/7, các ngân hàng được tiếp tục giữ các khoản vàng giữ hộ đó cho tới khi đến hạn thanh toán và được xem xét gia hạn các khoản vàng giữ hộ này theo đề nghị của khách hàng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thế (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung