Bầu Đức nhận thù lao gần 3,5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo thường niên 2012.

Theo đó, năm 2012, HAG đã chi hơn 20 tỷ đồng cho lương, thưởng và thù lao cho các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhận được mức thù lao lớn nhất là 3,49 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Sự - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc nhận mức thù lao là hơn 2,6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Minh nhận mức thù lao là hơn 1,7 tỷ đồng; ông Đoàn Nguyên Thu nhận mức thù lao là 1,7 tỷ đồng; ông Lê Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAGL Land nhận mức thù là hơn 1,9 tỷ đồng;

Hai thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành là bà Võ Thị Huyền Lan và ông Vũ Hữu Điền được nhận mức thù lao là 124,2 triệu đồng/một thành viên.

Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông HAG đã thông qua việc trích thù lao thành viên Hội đồng Quản trị độc lập hoặc không điều hành là 21 triệu đồng/người/tháng. Thành viên Ban kiểm soát, trong đó trưởng ban nhận 10,5 triệu đồng/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát nhận 8,4 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, trích 0,5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các thành viên Hội đồng Quản trị điều hành, Ban tổng giám đốc và Ban thư ký.

Năm 2013, HAG đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.107 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần thực hiện năm 2012 (525 tỷ đồng). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung