Bán vốn ngân hàng yếu kém cho ngân hàng ngoại

Thông tin từ NHNN cho biết, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến và phê duyệt thêm phương án cơ cấu của 3 ngân hàng yếu kém trong năm 2013. Trong đó, một ngân hàng (NH) sẽ được hợp nhất (NH Phương Tây hợp nhất với PVFC) và hai NH tự cơ cấu lại.

Với một NH yếu kém còn lại, NHNN đang xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài.

NHNN cho biết, đến nay, tiền gửi và tài sản của nhân dân tại các NH này đều được bảo đảm an toàn, huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực được xử lý và thu hồi. Các sai phạm đang được từng bước khắc phục, tình hình hoạt động dần được cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuyên (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung