10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ

Thứ Sáu, ngày 22/03/2013 13:37 PM (GMT+7)

Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012...

1. Apple

Tổng lượng tiền mặt: 137,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 69%

(*) Theo Moody's, kho tiền mặt của Apple tính tới cuối năm 2013 này có thể sẽ lên tới 170 tỷ USD - Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 1 

2. Microsoft

Tổng lượng tiền mặt: 68,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 89%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 2

3. Google

Tổng lượng tiền mặt: 48,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 3

4. Pfizer

Tổng lượng tiền mặt: 46,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Topnews.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 4

5. Cisco

Tổng lượng tiền mặt: 46,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 85%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 5

6. Oracle

Tổng lượng tiền mặt: 33,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 80%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 6

7. Qualcomm

Tổng lượng tiền mặt: 28,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 7

8. General Motors

Tổng lượng tiền mặt: 27,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Nytimes.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 8

9. Amgen

Tổng lượng tiền mặt: 24,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 78%

Ảnh: Brecoder.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 9

10. Ford

Tổng lượng tiền mặt: 22,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: CNN.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 10

Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung