10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ

Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012...

1. Apple

Tổng lượng tiền mặt: 137,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 69%

(*) Theo Moody's, kho tiền mặt của Apple tính tới cuối năm 2013 này có thể sẽ lên tới 170 tỷ USD - Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 1 

2. Microsoft

Tổng lượng tiền mặt: 68,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 89%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 2

3. Google

Tổng lượng tiền mặt: 48,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 3

4. Pfizer

Tổng lượng tiền mặt: 46,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Topnews.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 4

5. Cisco

Tổng lượng tiền mặt: 46,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 85%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 5

6. Oracle

Tổng lượng tiền mặt: 33,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 80%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 6

7. Qualcomm

Tổng lượng tiền mặt: 28,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 7

8. General Motors

Tổng lượng tiền mặt: 27,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Nytimes.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 8

9. Amgen

Tổng lượng tiền mặt: 24,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 78%

Ảnh: Brecoder.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 9

10. Ford

Tổng lượng tiền mặt: 22,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: CNN.

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới DN Mỹ - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN