10 ngân hàng được nới room tín dụng

Thứ Bảy, ngày 18/08/2012 13:00 PM (GMT+7)

Theo NHNN, cơ quan này sẽ cho phép 10 ngân hàng thương mại được tăng chỉ tiêu tín dụng so với mức quy định đầu năm. Đó là 10 ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, hiện đã có tăng trưởng tín dụng đạt trên 50% chỉ tiêu thông báo của NHNN từ đầu năm.

Riêng các ngân hàng còn lại sẽ thực hiện theo chỉ tiêu quy định, nhưng ngân hàng nào có khả năng vượt chỉ tiêu vẫn được xem xét. Hiện đã có 5 ngân hàng công bố được tăng hạn mức tín dụng. Trong đó, MB là 25%; OceanBank và TienPhongBank cùng 27%; VPBank và HDBank cùng mức tới 30%. Ngoài ra, OCB cũng cho biết đã xin tăng hạn mức tín dụng năm 2012 lên 25 - 30%.

Cơ sở của việc cho phép này là tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm, trường hợp có kế hoạch tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, các tổ chức tín dụng phải báo cáo NHNN xem xét. Và đến nay, đã có 62 TCTD báo cáo về NHNN, trong đó có 23 TCTD đề nghị mức tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, 29 TCTD xây dựng kế hoạch tăng trưởng bằng chỉ tiêu thông báo, 10 TCTD xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng thấp hơn.

Theo Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Chính phủ ban hành vào đầu năm,  mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15 - 17%. Cũng từ đầu năm, NHNN đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với 4 nhóm (nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa 8%, nhóm 4 không được tăng trưởng).

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6.2012, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng chỉ tăng 1,51% so với cuối năm 2011. Trong đó có 69 TCTD có mức tăng trưởng âm; 57 TCTD tăng trưởng dương. Theo NHNN, nếu các TCTD tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh, thì tính chung, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt 15%. Điều này vẫn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đặt ra từ đầu năm và không gây áp lực tăng lạm phát.

Theo M.Yên (
Báo lỗi nội dung