10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh

Dựa trên các chỉ số như gánh nặng thuế, xếp hạng đổi mới... Forbes đưa ra danh sách 10 quốc gia, vùng lãnh thổ tốt nhất để kinh doanh 2013, dẫn đầu là Ireland.

1. Ireland

GDP: 210 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 6

Xếp hạng đổi mới: 20

Xếp hạng tự do tiền tệ: 11

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 1

2. New Zealand

GDP: 170 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 21

Xếp hạng đổi mới: 25

Xếp hạng tự do tiền tệ: 9

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 2

3. Hong Kong

GDP: 263 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 4

Xếp hạng đổi mới: 23

Xếp hạng tự do tiền tệ: 12

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 3

4. Đan Mạch

GDP: 314 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 11

Xếp hạng đổi mới: 11

Xếp hạng tự do tiền tệ: 27

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 4

5. Thụy Điển

GDP: 526 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 36

Xếp hạng đổi mới: 6

Xếp hạng tự do tiền tệ: 12

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 5

6. Phần Lan

GDP: 250 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 19

Xếp hạng đổi mới: 1

Xếp hạng tự do tiền tệ: 36

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 6

7. Singapore

GDP: 277 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 5

Xếp hạng đổi mới: 9

Xếp hạng tự do tiền tệ: 14

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 7

8. Canada

GDP: 1,8 nghìn tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 8

Xếp hạng đổi mới: 21

Xếp hạng tự do tiền tệ: 77

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 8

9. Na Uy

GDP: 501 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 16

Xếp hạng đổi mới: 12

Xếp hạng tự do tiền tệ: 60

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 9

10. Hà Lan

GDP: 773 tỷ USD

 Xếp hạng gánh nặng thuế: 26

Xếp hạng đổi mới: 10

Xếp hạng tự do tiền tệ: 20

10 địa diểm tốt nhất thế giới để kinh doanh - 10

Chia sẻ
Theo Phong Lâm (Forbes/ZING.vn)
Báo lỗi nội dung