Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 10:30 AM (GMT+7)

Bộ Y tế hướng dẫn thực hành tiêm chủng một số loại vắc-xin phòng COVID-19 đang triển khai tại Việt Nam.

Sự kiện: Vắc-xin COVID-19
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 1
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 2
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 3
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 4
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 5
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 6
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 7
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 8
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 9
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 10
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 11
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 12
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 13
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 14
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 15
Những điều cần biết về một số vắc-xin COVID-19 đang tiêm chủng tại Việt Nam - 16

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dieu-can-phai-biet-ve-mot-so-vac-xin-covid-19-dang-tiem-chung-tai-viet-nam-5020214810291887.htm

Theo Diệu Thu (Dân Việt)