Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Dưới đây là những hướng dẫn về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1).

Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - 1
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - 2
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - 3
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - 4
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - 5

Nguồn: http://danviet.vn/infographic-huong-dan-tam-thoi-cho-f1-cach-ly-tai-nha-50202119716502310.htm

Chia sẻ
Theo Diệu Thu (Dân Việt)
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung