Bạn đang "bức tử" 2 quả thận của chính mình vì 10 thói quen khó bỏ này

10. Ngồi quá nhiều, lười vận động: Ngồi trong thời gian dài có liên quan đến sự phát triển của bệnh thận. Thường xuyên hoạt động thể chất có liên quan đến việc cải thiện huyết áp và chuyển hóa glucose, cả hai yếu tố quan trọng trong sức khỏe thận.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/ban-dang-34buc-tu34-2-qua-than-cua-chinh-minh-vi-10-thoi-quen-kho-bo-nay...

Theo Linh Trang (Theo Kidney) (Báo GT)

sự kiện Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe