Nguyễn Thanh, Như Hoàn

sự kiện VIET NAM MOTOR SHOW 2015