Bên ngoài cửa sổ

Bên ngoài cửa sổ Niềm vui trọn vẹn là niềm vui khi được san sẻ, làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc