Giữ sức xuân nhờ... tôm

Giữ sức xuân nhờ... tôm Người xưa có câu: “Trên trời có sâm bồ câu, trên cạn có chim cút, dưới ao đầm có sâm tôm, lươn, dưới biển có...