9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong video dưới đây.

Nguồn: http://danviet.vn/9-bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-5020203171842542.htm

Khuyến cáo mới của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực, phối...

Chia sẻ
Theo Trung Nam - Xuân Lực (Tổng hợp) (Dân Việt)
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung