10 phút kinh hoàng ở Lai Châu

10 phút kinh hoàng ở Lai Châu Trận lũ kinh hoàng như sóng thần ập đến trong khoảng 10 phút cuốn trôi người và toàn bộ trang trại cá của...