Vì sao Thảo "lụi" lộng hành?

Vì sao Thảo "lụi" lộng hành?

Vấn đề được nhiều người đặt ra là hành vi đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất đai… của băng nhóm Thảo "lụi" diễn ra trong thời gian dài; người dân và doanh nghiệp liên tục tố cáo nhưng vì sao vẫn không được xử lý rốt ráo?

Tin tức trong ngày

Xem thêm