Container lấn làn, phanh cháy lốp

Sự việc xảy ra ngày 15/9. Chiếc container có ý định lấn làn để vượt ẩu nên không quan sát được phương tiện đối diện. Rất may cả hai xe... 16/09/2021 | 16:19