Nguồn: http://danviet.vn/2-co-gai-viet-duoc-bao-nuoc-ngoai-goi-quoc-bao-nhan-sac-50202111112582606.htm

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO