Tỉnh ở Việt Nam dự kiến thành thành phố trực thuộc trung ương, kinh tế thế nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đây là tỉnh dự kiến sẽ thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2025.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tinh-o-viet-nam-du-kie...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Nông thôn Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung